คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย

คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย

ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษ ด้วยกระดุม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำคลิปหนีบกระดาษ ติดกระดุม ร้อยให้สวยงาม นำกระดุม ไว้ด้านบนสุด
  2. ติดกาวให้แน่น
  3. พลิกด้านหลัง ติดเศษผ้า ปิดห่วงด้านหลังกระดุม

ทำเสร็จแล้ว นำไปหนีบกระดาษสวยๆ ตกแต่งตามต้องการ

ทำเป็นของแจก ของที่ระลึกได้ด้วยนะ

คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 0
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 7
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 1
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 4
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 6
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 3
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 2
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 11
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 9
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 5
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 10
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย 8