ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ

ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ

ทำที่แขวนต้นไม้ จากหลอดกาแฟ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเชือกไนลอนความยาวประมาณ 3–5 ฟุต หรือตามต้องการ
  2. นำมาผูกรวมกัน 8 เส้น
  3. ตัดหลอด ความยาวประมาณ 1 - 1 1/2 นิ้ว
  4. นำมาร้อย ผูกเข้าด้วยกัน ตามวิธีทำ จากรูปด้านล่าง
  5. ทำลายให้เสร็จ ตามรูป

นำไปใส่กระถางต้นไม้เล็กๆ สวยๆ ประดับสวน

ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 0
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 7
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 1
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 4
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 6
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 3
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 2
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 11
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 9
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 5
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 10
ประดิษฐ์ที่แขวนต้นไม้เล็กๆ 8