ของเล่นประดับนิ้ว สัตว์ป่า ตัวเล็กๆ

ของเล่นประดับนิ้ว สัตว์ป่า ตัวเล็กๆ

ทำของเล่นสัตว์ ตัวเล็กๆ ประดับนิ้ว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์น สัตว์
  2. ตัดตามรอย
  3. นำมาติดกัน (วัดขนาดนิ้ว ก่อนติด)

นำไปเล่น น่ารักๆค่ะ

ของเล่นประดับนิ้ว สัตว์ป่า ตัวเล็กๆ 0
ของเล่นประดับนิ้ว สัตว์ป่า ตัวเล็กๆ 1
ของเล่นประดับนิ้ว สัตว์ป่า ตัวเล็กๆ 2
ของเล่นประดับนิ้ว สัตว์ป่า ตัวเล็กๆ 3