รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด

รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด

รองเท้ารัดส้น ตกแต่งสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเชือกสีสวย ประมาณ 4 สี เส้นยาวๆ
  2. นำไปผูกรองเท้า เนิ่มถักจากมุมด้านหนึ่งไปยังมุมอีกด้านหนึ่ง
  3. สลับสีตามชอบ
  4. เมื่อทำเสร็จ ติดด้วยกาวให้แน่น

นำรองเท้ารัดส้น ไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 0
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 7
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 1
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 4
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 15
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 13
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 6
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 3
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 12
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 2
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 11
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 9
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 5
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 14
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 16
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 10
รองเท้ารัดส้นลายสวย ประดับด้าย สีสด 8