สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ

สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ

สอนร้อยสร้อยข้อมือ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยด้ายกับเชือก
  2. จากนั้นถักเป็นลายสวยๆ (สังเกตวิธีถักจากรูปด้านล่าง)
  3. ถักความยาวตามต้องการ
  4. ติดกระดุมที่ปลายเป็นชั้นตอนสุดท้าย

นำไปใส่สวยๆ

สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 0
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 7
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 1
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 4
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 6
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 3
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 2
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 11
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 9
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 5
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 10
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 8