สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ

สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ

ของประดับแก้วไวน์ แก้วน้ำดื่มร่มเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ แพทเทิร์น ร่มกระดาษ
  2. จากนั้นพับตามมุมร่ม
  3. นำไม้เสียบ เสียบตรงกลาง ร่มกระดาษ
  4. มุมที่มีกระดาษยื่นออกมาเล็กน้อย ให้ติดกับกระดาษ ปลายอีกด้าน
  5. รอกาวแห้ง

นำไปประดับแก้วน้ำดื่มอร่อยๆ

สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 0
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 7
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 1
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 4
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 6
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 3
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 2
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 9
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 5
สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ 8