โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก

โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก

ไอเดียตกแต่งโคมไฟด้วยเศษผ้า ลายดอก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้าที่ตกแต่งโคมไฟ มาตัดเป็นเส้นๆ ใหญ่พอประมาณ
  2. นำมาเย็บติดกับโครงของโคมไฟ ที่เตรียมไว้
  3. เย็บเศษผ้าอีกสี สำหรับติดขอบโคมไฟ ด้านบนและด้านล่าง

นำไปใส่โคมไฟ สามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนลาย ได้ตามต้องการ

โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 0
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 7
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 1
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 4
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 6
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 3
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 12
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 2
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 11
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 9
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 5
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 10
โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก 8