สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ

สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ

สอนทำสร้อยข้อมือสวยๆ ประดับเม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดรอบข้อมือ และขนาดรอบนิ้ว
  2. ร้อยเม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ ระหว่างข้อมือถึงแหวน
  3. นำมาเชื่อมต่อกัน ระหว่างสร้อยข้อมือ และแหวน ที่ห่วงโซ่สวยๆ (สังเกตจากรูปด้านล่าง)

นำมาประดับสวยๆ ที่ข้อมือ

สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 0
สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 1
สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 2
สร้อยข้อมือลายสวย ประดับเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 3