โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำริบบิ้นสีสวย พันล้อมรอบโคมไฟ ติดกาว
  2. เลือกริบบิ้น คล้ายลูกไม้ พันล้อมรอบโคมไฟอีกชั้น ติดกาว
  3. ตกแต่งล้อมรอบโคมไฟ 2 เส้น (สังเกตจากรูปด้านล่าง)

นำไปประดับ ตกแต่งบ้านสวยๆ

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น 0
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น 1
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น 2
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น 3
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น 4
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น 5
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น 6
โคมไฟสวยๆ ตกแต่งประดับริบบิ้น 7