สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า

สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า

ไอเดียตกแต่งปกสมุด จดบันทึก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้าชิ้นเล็กๆ หลายๆชิ้น มาเย็บต่อๆกัน นำไปเย็บ ห่อเป็นปกสมุด เล่มเล็กๆ ที่เตรียมไว้
  2. นำผ้าอีกผืน เย็บ รองปกด้านใน พร้อมติดริบบิ้น
  3. นำผ้าผืนเล็กๆที่เย็บเสร็จแล้ว ห่อปกสมุดด้านหน้าอีกชั้น ให้สวยงาม

นำไปใช้จดบันทึกสวยๆ หรือทำเป็นของขวัญ ชิ้นเล็กๆ ฝากเพื่อนค่ะ

สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 0
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 7
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 1
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 4
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 6
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 3
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 12
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 2
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 11
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 9
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 5
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 10
สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า 8