แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล

แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล

แสงไฟสลัวๆ ทำจากหลอดพลังงานแสงอาทิตย์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ เสียบเก็บพลังงานไว้ ตอนเช้า
  2. จากนั้นเปิดฝาขวดโหล ใส่หลอดพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไป
  3. ปิดฝาขวด
  4. นำไปประดับโต๊ะทานอาหาร

แสงไฟสวยๆ ตอนกลางคืนค่ะ

แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล 0
แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล 1
แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล 2
แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล 3
แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล 4
แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล 5
แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล 6