เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้

เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้

ไอเดียทำข้อความส่งรัก ผ่านเสันเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกม้วนถักให้เป็นคำว่า Love
  2. ติดกาวตามขอบ ให้แข็ง ไม่เอนตัว
  3. ติดดอกไม้ประดับให้สวยงาม ตามชอบ

นำไปประดับ ตกแต่ง ตามต้องการค่ะ

เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้ 0
เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้ 1
เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้ 2
เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้ 3
เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้ 4
เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้ 5