นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก

นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก

นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ ขนารอบแก้วน้ำพลาสติก
  2. นำไประบายสีด้วยสีเทียน
  3. พับเป็นชั้นๆ ตัดทำลายสวยๆ
  4. วาดขอบลายต่างๆ บนกระดาษด้วยสีเมจิก
  5. วาดรูปหน้า ปีก นางฟ้าแฟร์รี่น่ารักๆ
  6. นำไปติดกับแก้วน้ำพลาสติก

ทำเสร็จ นำไปครอบหลอดไฟเล็กๆ ประดับบ้าน

นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก 0
นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก 1
นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก 2
นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก 3
นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก 4
นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก 5
นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก 6
นางฟ้าแฟร์รี่ ทำจากแก้วน้ำพลาสติก 7