ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด

ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด

ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่วลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดแก้วใส่เครื่องปรุง ติดตัวอักษรลงไปขอบขวดด้านล่าง
  2. ติดส็อตเทป ลงไปบริเวณที่ไม่ต้องการให้สีเลอะ
  3. ทาสีบริเวณที่เหลือ
  4. รอสีแห้ง แกะสก็อตเทป พร้อมตัวอักษรออกจากขวด

นำไปใส่เครื่องปรุง

ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 0
ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 1
ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 2
ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 3
ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 4
ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 5
ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 6
ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 7
ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด 8