สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ

สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ

สอนทำกระดาษสา จากกระดาษเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษกระดาษลงไปปั่นในน้ำ ให้กระดาษกับน้ำ ปั่นเป็นเนื้อเดียวกัน
  2. นำไปวางแผ่ บนตะแกรง รอกระดาษแห้ง
  3. จากนั้น ทาสี ระบายสี ให้สวยงาม ตามชอบ

นำไปห่อของขวัญ ประดิษฐ์ดอกไม้ ได้ค่ะ

สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 0
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 7
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 1
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 4
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 6
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 3
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 2
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 9
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 5
สอนทำกระดาษสีสวย จากกระดาษแผ่นเก่าๆ 8