ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ

ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ

ของเล่น ทำจากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดขวดน้ำพลาสติก เอาส่วนที่เป็นก้นขวด (สูงประมาณ 3–4 นิ้ว)
  2. ตัดแผ่นโฟม วาดเป็นรูปเต่า
  3. นำขวดพลาสติก ที่ตัดเสร็จแล้ววางด้านบน
  4. นำกระดุม พร้อมเชือก ถักร้อยทำที่ครอบกระดองเต่า
  5. นำไปลอยน้ำเล่านได้ค่ะ

ทำหลายๆตัว นำไปให้ลูกเล่น

ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ 0
ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ 1
ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ 2
ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ 3
ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ 4
ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ 5