ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม

ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม

ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดพลาสติกมาตัดส่วนบนออก
  2. ตัดส่วนล่างที่เหลือให้เป็นเส้นๆ ตัดลึกลงมาประมาณกลางขวด
  3. พับจากด้านขวาไปซ้าย ซ้อนทับสลับกัน
  4. ทำจนหมดขอบ นำไปใส่น้ำ จัดเป็นแจกันสวยๆ ประดับบ้าน

ลองนำขวดพลาสติกเหลือใช้ มาทำแจกันนะคะ สวยดีค่ะ

ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 0
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 7
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 1
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 4
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 6
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 3
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 12
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 2
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 11
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 9
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 5
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 10
ประดิษฐ์แจกันดอกไม้ จากขวดน้ำอัดลม 8