ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน

ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน

ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเคสไอโฟน แบบพลาสติกมาติดด้วยหมุดเงิน แบบพีระมิดด้านหลังเคสโทรศัพท์
  2. นำกระดาษตัดให้ได้ขนาดพอดีกับส่วนเคสด้านใน กันเครื่องโทรศัพท์ด้านหลังเป็นรอย
  3. นำมาหุ้มไอโฟนให้เรียบร้อย

คลิปสอนตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน

ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 0
ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 1
ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 2
ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 3
ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 4
ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 5
ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 6
ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 7
ตกแต่งเคสไอโฟน ด้วยหมุดเงิน 8