แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร

แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร

แว่นตากันแดด ตกแต่งสวยๆ ด้วยกากเพชร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ผสมกากเพชรกับกาว ลงไปในจานสี
  2. นำกากเพชรที่ผสมเสร็จแล้ว นำไปทาลงบนขอบแว่นตา
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร 0
แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร 1
แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร 2
แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร 3
แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร 4
แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร 5
แว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยกากเพชร 6