สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ

สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ

สร้อยข้อมือทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยกระดุม ตรงกลางเชือกหนัง ผูกเป็นปมให้แน่น
  2. นำเชือกหนังเส้นเล็กร้อยที่เส้นขอบ ร้อยแนวขวาง (สังเกตตามรูปนะ)
  3. เริ่มจาก 1 เม็ด 2 3 4 ไปเรื่อยๆจนถึง 8 ถัก 8 เม็ดไปเรื่อยๆจนได้ขนาดตามข้อมือ จากนั้นเริ่มลดเม็ดลง เป็น 7 6 5 3 2 จนถึง 1 เม็ด
  4. ผูกปมรัดปลายให้แน่น
  5. นำไปร้อยไขว้กับเม็ดกระดุม อีกด้าน

นำไปใส่สวยๆค่ะ

สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 0
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 7
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 20
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 1
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 4
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 15
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 21
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 13
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 6
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 17
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 3
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 12
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 2
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 19
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 11
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 9
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 5
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 14
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 16
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 10
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 18
สร้อยข้อมือทำเอง ถักจากสายหนัง ประดับเม็ดเล็กๆ 8