สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต

สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต

สอนทำที่วางกระดาษจดโน๊ต แผ่นเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษตามแบบ กระดาษ A4
  2. ตัดกระดาษ จากนั้นนำกระดาษแผ่นใหญ่ พับครึ่ง และพับอีกครึ่ง
  3. ตกแต่งกระดาษด้านหน้า ลวดลายตามชอบ
  4. นำกระดาษแผ่นเล็กๆ ทำเป็นที่ใส่ปากกา
  5. ติดกาว ติดกระดาษให้เรียบร้อย
  6. นำกระดาษจดโน๊ต มาวางทับกระดาษด้านล่าง เสียบปากกา ในที่เสียบให้เรียบร้อย

นำไปวางสวยๆ บนโต๊ะทำงาน

คลิปสอนทำ

สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 0
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 7
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 1
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 4
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 15
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 13
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 6
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 17
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 3
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 12
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 2
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 11
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 9
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 5
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 14
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 16
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 10
สอนทำที่ตั้งกระดาษจดโน๊ต 8