รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย

รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย

รองเท้ารัดส้น รองเท้าแตะ ตกแต่งประดับดอกไม้ประดิษฐ์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมดอกไม้ที่ต้องการตกแต่ง
  2. นำดอกไม้วางเป็นแบบที่รองเท้า เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ ให้ติดดอกไม้ลงไป พร้อมติดผ้าสีขาวรองด้านหลัง ทับกับสายรองเท้า ติดกาวให้แน่น
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใส่สวยๆค่ะ

รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 0
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 7
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 1
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 4
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 13
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 6
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 3
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 12
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 2
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 11
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 9
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 5
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 10
รองเท้าคู่เก่า นำมาตกแต่งใหม่ ประดับดอกสวย 8