ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD

ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD

อัลบั้มรูป ทำจากแผ่น CD,DVD

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่น CD ประมาณ 10 แผ่น
  2. เจาะรูด้านข้าง ใส่ห่วงคล้อง
  3. ติดลายสวย ประดับด้านหน้า ด้านหลัง ติดกาวให้แน่น
  4. ตกแต่งลวดลายตามชอบ

นำไปใส่ข้อความหรือรูป ตามต้องการค่ะ

ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 0
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 7
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 1
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 4
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 6
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 3
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 12
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 2
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 11
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 9
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 5
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 10
ไอเดียทำอัลบั้ม สมุดบันทึก จากแผ่น CD,DVD 8