รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า

รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า

รองเท้าแตะ ตกแต่งใส่สายรัดด้านหลัง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดความโค้งด้านหลังรองเท้า
  2. จากนั้นนำไปตัดผ้า ความกว้าง 2 x 13 นิ้ว
  3. ใส่ยางยืด
  4. ทำส่วนสำหรับคล้องสาย ติดกระดุมแป็ก (อย่าลืมวัดขนาด ที่เหลือไว้ ให้ได้ ตามที่วัดได้นะ เช่น วัดได้ 8 นิ้ว ให้เหลือความยาวระหว่างคล้องสาย ให้ได้ 8 นิ้ว)
  5. นำไปติดรองเท้าแตะ
  6. ประดับโบว์เล็กๆ ตามต้องการ

อ่านแล้วงงๆ สังเกตจากรูปด้านล่างได้นะ

รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 0
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 7
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 20
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 27
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 1
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 24
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 4
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 15
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 21
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 13
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 22
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 6
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 28
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 25
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 17
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 3
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 12
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 2
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 23
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 19
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 11
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 9
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 5
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 14
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 26
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 16
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 10
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 18
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่ง ใส่สายรัดด้านหลังรองเท้า 8