ปั้นเต่า ดินน้ำมัน

ปั้นเต่า ดินน้ำมัน

ปั้นเต่าดินน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แบ่งดินน้ำมันออกเป็น ส่วนกระดอง ขา และหาง
  2. ปั้นกระดองเต่าให้เป็นรูปครึ่งวงกลม ติดเท้า ติดหางเต่า
  3. แกะสลักหลังเต่า ด้วยมีดพลาสติกแกะสลัก
  4. ติดตาเต่าให้เรียบร้อย

นำไปประดับบ้านสวยๆค่ะ มีคลิปสอนปั้นด้วยนะ

คลิปสอนปั้นเต่า

ปั้นเต่า ดินน้ำมัน 0
ปั้นเต่า ดินน้ำมัน 1
ปั้นเต่า ดินน้ำมัน 2
ปั้นเต่า ดินน้ำมัน 3
ปั้นเต่า ดินน้ำมัน 4
ปั้นเต่า ดินน้ำมัน 5
ปั้นเต่า ดินน้ำมัน 6