สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD

สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD

ของประดับบ้าน นำมาตกแต่งใหม่ จากแผ่น CD

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่น CD เป็นชิ้นๆ ติดกาว ประดับจานกระเบื้อง
  2. จากนั้นผสมปูนยาแนว ตามร่อง
  3. ขัดส่วนเกินออก (สังเกตตามรูปด้านล่าง)

นำไปประดับสวน สวยๆ

สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 0
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 7
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 1
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 4
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 6
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 3
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 2
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 11
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 9
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 5
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 10
สอนตกแต่ง จานกระเบื้อง ประดับสวน จากแผ่น CD 8