โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด

โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด

ไอเดียตกแต่งโคมไฟ ด้วยหมุดสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบร่างในกระดาษ จากนั้นนำมาวัดลาย ลงบนโคมไฟ
  2. ถ้าต้องการหมุดสีอื่นนอกจากสีเงิน ให้ทาสีหมุดด้วยสีทาเล็บ
  3. ใช้เข็มกลัดเจาะรูก่อนใส่หมุดลงไป
  4. ตกแต่งตามลายที่ออกแบบไว้

นำไปวางประดับตามที่ต่างๆในบ้านค่ะ

โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 0
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 7
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 1
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 4
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 15
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 13
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 6
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 3
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 12
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 2
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 11
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 9
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 5
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 14
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 16
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 10
โคมไฟตกแต่งลายสวย ด้วยหมุด 8