พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม

พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม

พรมเช็ดเท้า ตกแต่งบ้านสวยๆ ทำจากไหมพรม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดไหมพรมเป็นเส้นๆ ยาวประมาณ 12 ซม.
  2. เรีงกันหลายๆเส้น ผูกตรงกลาง
  3. นำไปติดกับผ้าตาราง ที่เตรียมไว้ ตามช่อง

นำไปประดับบ้านสวยๆ

พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 0
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 7
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 1
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 4
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 6
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 3
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 2
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 9
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 5
พรมเช็ดเท้า ทำจากไหมพรม 8