โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด

โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด

กระดาษห่อของขวัญ ทำเป็นโบว์ประดับกล่องของขวัญ สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษห่อของขัวญเป็นรูปวงกลม 2 นิ้ว
  2. พับ ตัดเป็น 8 แฉก
  3. ม้วน ให้ปลายแหลม ทั้ง 8 แฉก
  4. ติดกาวให้แน่น
  5. ทำซ้อนกัน 3 ชั้น (ชั้นสุดท้าย กดเข้าไปด้านใน)

นำไปประดับกล่องของขวัญสวยๆ

โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด 0
โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด 1
โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด 2
โบว์ประดับกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษสีสด 3