ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้

ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้

ไอเดียตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแท่งไม้ เจาะรูด้านบนด้วยสว่าน (เลือกขนาดที่ใส่เทียนไข ได้พอดี)
  2. ติดสก็อตเทปที่ข้างแท่งไม้ เพื่อ ระบายสีสวย
  3. ระบายสีให้สวยงาม แกะสก็อตเทปออก
  4. นำเทียนไข ใส่ด้านใน

นำไปประดับตกแต่งบ้าน

ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 0
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 7
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 1
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 4
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 6
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 3
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 2
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 9
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 5
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 10
ตกแต่งที่ใส่เทียนไข จากแท่งไม้ 8