กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม

กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม

ตกแต่งกระเป๋าเป้ ด้วยหมุดหนาม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกกระเป๋าที่ต้องการตกแต่ง
  2. ติดหมุดหนามลงไป พร้อมด้วยหนีบหมุดที่เกินออกมาด้วยมีด ติดกับกระเป๋า
  3. ทำให้ทั่ว ตกแต่งตามตำแหน่งที่ต้องการ

นำไปใส่เล่นสวยๆ

กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม 0
กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม 1
กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม 2
กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม 3
กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม 4
กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม 5
กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม 6
กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม 7