โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากฝาขวดน้ำ

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากฝาขวดน้ำ

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากฝาขวด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำฝาครอบโคมไฟอันเก่าออก
  2. ติดกระดาษแข็งด้านล่าง (สำหรับทำฐานวางฝาขวด) เจาะรูสำหรับทำที่ใส่หลอดไฟ
  3. วางฝาขวดเป็นแนวขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขอบด้านบน ติดกาวให้แน่น
  4. รอกาวแห้ง

นำไปครอบโคมไฟ ประดับบ้านสวยๆ

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากฝาขวดน้ำ 0