ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ

ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ

ทำที่ห้อยกระเป๋า สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นหนัง ขนาด 4 x 10 oิ้ว
  2. จากนั้น เว้นจากขอบ 1 นิ้ว ขีดเส้น ที่เหลือ 3 นิ้ว ด้านข้าง ตัดเป็นเส้นเล็กๆ หลายๆเส้น
  3. นำมาม้วนกับสายหนังเส้นเล็ก ขนาด 1/8 นิ้ว ที่เตรียมไว้
  4. ตัดแผ่นหนังเหมือนกับข้อ 2 อีก 1 แผ่น
  5. นำมาม้วนซ้อนกัน ติดกาวให้แน่น

นำไปประดับกระเป๋าสวยๆ

ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ 0
ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ 1
ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ 2
ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ 3
ที่ห้อยกระเป๋า ทำจากแผ่นหนัง นิ่มๆ 4