โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป

โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป

โมบายประดับบ้านสวยๆ ทำจากถุงพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกถุงพลาสติกสีสด ตัดหน้าประมาณ 4–5 นิ้ว
  2. ติดขอบถุงด้วยสก็อตเทปลายสวย ทั้งสองด้าน
  3. พับเป็นชั้นๆ สลับ หน้า-หลัง
  4. ตัดปลายให้โค้ง รัดตรงกลางถุงพลาสติกด้วยเชือก ผูกให้แน่น
  5. คลี่ปลายทั้งสองด้าน จัดเป็นกลีบดอกสวยๆ
  6. นำมาร้อย ทำเป็นโมบายประดับบ้าน

นำไปประดับบ้านสวยๆ

โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 0
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 7
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 1
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 4
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 6
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 3
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 2
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 9
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 5
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 10
โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป 8