สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก

สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก

สอนทำสิงโตจานพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำจานพลาสติกสีเหลือง ตัดครึ่ง
  2. วาดรูปปากสิงโต ติดจมูก ติดตาให้เรียบร้อย
  3. นำกระดาษสี ตัดสีเหลืองและส้ม สำหรับทำหูสิงโต
  4. จากนั้นนำกระดาษสีส้ม ตัดเป็นเส้น (สำหรับทำผมสิงโต)
  5. ม้วนเส้นที่ได้ กับสีเมจิกให้เรียบร้อย
  6. นำมาติดตรงขอบจาน

สอนทำสิงโต จากจานพลาสติก

สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 0
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 7
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 1
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 4
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 6
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 3
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 2
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 9
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 5
สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก 8