ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ

ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ

สอนประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดกาแฟตัดกลางหลอด ตัดปลายหลอดให้แหลม ทั้งด้านบนและด้านล่าง
  2. จากนั้นนำมาซ้อนทับกัน ติดเกสรให้เรียบร้อย เสียบก้าน พันก้านสีเขียว
  3. หลอดดอกไม้ ทำหลายๆดอก นำมาเสียบแจกัน ตกแต่งตามชอบ

คลิปสอนทำดอกไม้

ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 0
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 7
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 1
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 4
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 6
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 3
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 2
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 9
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 5
ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ 8