สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป

สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป

ห่อปกสมุดโน๊ตสวยๆ ลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดกระดาษห่อปกสมุด
  2. ทากาว ติดกระดาษสีสวยลงไป ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  3. ประดับปกสมุดด้วยสก็อตเทปสีสวย
  4. เขียนกำกับด้วยว่า สมุดของวิชาอะไร

นำไปใช้งานสวยๆ

สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 0
สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 1
สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 2
สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 3
สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 4
สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 5
สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 6
สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 7
สมุดโน๊ต ห่อปก ประดับสก็อตเทป 8