สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง

สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง

สอนทำที่ใส่แท็บเล็ต

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาด ไอแพด
  2. นำขนาดที่ได้มาขยายส่วน เช่น วัดได้ 18 x 25 เซนติเมตร ให้ตัดเป็นหนังเป็นขนาด 20 x 63 เซนติเมตร
  3. ตัดตามขนาดที่วัดได้
  4. ตรงปลายแผ่นหนัง ด้านบน ให้วาดรอยโค้ง ด้วยวงกลม ขนาดประมาณ 1 นิ้ว
  5. พับ 3 ส่วน จากภาพด้านล่าง นำไปเย็บด้านข้าง ด้วยจักรเย็บผ้า
  6. เจาะรู ติดกระดุมทำเป็นที่ปิด
  7. รัดด้วยเชือก

นำไปใช้สวยๆ

สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง 0
สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง 1
สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง 2
สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง 3
สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง 4
สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง 5
สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง 6
สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง 7