กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก

กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก

สร้อยข้อมือทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบลายที่ต้องการลงบนกระดาษ
  2. ร้อยเชือก สองเส้นแบบสลับ (สังเกตตามรูป) พร้อมใส่หลอดเล็กๆที่ตัดขนาดเท่าๆกันลงไป สลับสีตามลายที่ออกแบบไว้ ในกระดาษ
  3. เมื่อร้อยเสร็จ นำเชือกทั้งสองด้าน มาร้อยเข้าด้วยกันอีกครั้ง

นำไปใส่สวยๆค่ะ

กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก 0
กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก 1
กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก 2
กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก 3
กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก 4
กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก 5
กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก 6
กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก 7