สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ

สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ
อุปกรณ์ คัตเตอร์, กระดาษสี, กระดาษสีขาว, กรรไกร วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นวาดรูปต้นไม้ ในกระดาษสีขาว
  2. ใช้คัดเตอร์ ตัดส่วนขอบออก เหลือแต่ส่วนต้น
  3. นำกระดาษสีสลับกัน มาติดตามส่วนต่างๆ ของรูป บางส่วนตามต้องการ
  4. จากนั้นใช้กระดาษแผ่นใหญ่ ทำพื้นหลังทั้งหมด
  5. เจาะรูด้านซ้าย เพื่อร้อยเส้นเชือก
คลิปสอนทำการ์ด
สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ 0
สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ 1
สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ 2
สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ 3
สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ 4
สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ 5
สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ 6