ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ

ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ

ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยกระดาษสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ หลายๆเส้น ขนาด 1 x 25 ซม. (หรือประมาณ ขอบความยาวของกระดาษ A4)
  2. ม้วนกับดินสอ
  3. นำไปติดกล่องของขวัญ ซ้อนกันหลายๆอัน ทำเป็นพุ่ม

นำกล่องของขวัญสวยๆ ไปฝาก คนสำคัญ

ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ 0
ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ 1
ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ 2
ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ 3
ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ 4
ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ 5
ตกแต่งกล่องของขวัญ ด้วยโบว์สวยๆ ทำจากกระดาษ 6