ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า

ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า

ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมขวดโหลเก่าๆ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. เลือกผ้าสีสวย ลายดอกไม้ ลายสัตว์ ติดประดับขวดแก้ว
  3. ติดกาวให้เรียบร้อย

นำไปใช้สวยๆ ประดับบ้านค่ะ

ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 0
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 7
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 1
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 4
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 6
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 3
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 2
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 9
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 5
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 10
ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า 8