ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก

ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก

ไอเดียทำของขวัญ ของใช้เก๋ๆ ที่ใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสองชิ้น ขนาดครอบแก้วกาแฟได้พอดี
  2. ตัดชิ้นบน ให้เป็นหน้าตาสุนัขจิ้งจอก เย็บลายให้ติดกับผ้าผืนล่าง
  3. ติดจมูก ตา สุนัขจิ้งจอกให้เรียบร้อย
  4. เย็บผ้าด้านหลัง ให้ติดกัน
  5. นำไปใส่แก้วกาแฟ แก้วนม ตามต้องการค่ะ

นำไอเดียเก๋ๆที่นำมาฝาก ไปปรับใช้กันนะคะ ลองทำดูค่ะ

ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 0
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 7
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 1
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 4
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 15
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 13
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 6
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 3
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 12
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 2
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 11
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 9
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 5
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 14
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 16
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 10
ประดิษฐ์ผ้าใส่แก้วกาแฟ ลายหมาจิ้งจอก 8