บล็อคต่อรูปทรง ทำจากแกนกระดาษ กล่องสบู่...

บล็อคต่อรูปทรง ทำจากแกนกระดาษ กล่องสบู่...

ทำบล็อคของเล่น รูปทรงต่างๆ

อุปรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อกล่องสบู่ แกนกระดาษทิชชู ด้วยกระดาษห่อสีสวย
  2. ตกแต่งด้วยสก็อตเทปสีสวยตามชอบ

นำไปให้เด็กเล่น ต่อเป็นบล็อคสูงๆ

บล็อคต่อรูปทรง ทำจากแกนกระดาษ กล่องสบู่... 0
บล็อคต่อรูปทรง ทำจากแกนกระดาษ กล่องสบู่... 1
บล็อคต่อรูปทรง ทำจากแกนกระดาษ กล่องสบู่... 2
บล็อคต่อรูปทรง ทำจากแกนกระดาษ กล่องสบู่... 3
บล็อคต่อรูปทรง ทำจากแกนกระดาษ กล่องสบู่... 4