รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต

รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต

รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดปลายแขนเสื้อเชิ๊ต
  2. นำแขนเสื้อเชิ๊ตที่ตัดเสร็จแล้ว เย็บเป็นหัวรองเท้า (สังเกตวิธีเย็บ จากรูป)
  3. เย็บพื้นรองเท้า ตามความยาวของเท้า หุ้มผ้าให้สวยงาม
  4. นำหัวรองเท้าที่เย็บเสร็จแล้ว มาเย็บติดกับพื้นรองเท้า

นำไปใส่สวยๆค่ะ

รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 0
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 7
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 1
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 4
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 13
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 6
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 3
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 12
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 2
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 11
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 9
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 5
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 10
รองเท้าใส่ในบ้าน ทำจากแขนเสื้อเชิ๊ต 8