ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน

ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน

ไอเดียประดิษฐ์ต่างหู จากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำดินน้ำมัน มาปั้นลวดลายตามที่ออกแบบไว้ (สังเกตได้จากคลิปวีดีโอด้านล่างค่ะ)
  2. จากนั้นประดับ ตกแต่งให้เรียบร้อย
  3. เมื่อตกแต่งเสร็จ นำไปอบที่ 270 องศาฟราเรนไฮด์ เวลา 6 นาที
  4. นำออกมาติดส้นต่างหู ทากาวตรงรอยต่อ รอจนกาวแห้ง
  5. เมื่อกาวแห้ง ทาสีใสเคลือบให้สวยงาม

นำไปประดับหู หรือทำแจกเพื่อนๆเป็นของขวัญ ได้ค่ะ

คลิปสอนทำต่างหูสวยๆ

ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 0
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 7
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 1
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 4
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 15
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 13
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 6
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 3
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 12
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 2
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 11
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 9
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 5
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 14
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 10
ต่างหูสวยๆ ประดิษฐ์จากดินน้ำมัน 8