สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา

สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา

ประดิษฐ์สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกเส้นเล็ก มาร้อยทำเปียสาม 15 เส้น กลุ่มละ 5 เส้นที่สีคล้ายกัน
  2. นำไปร้อยใส่ห่วง
  3. จากนั้นเปียสามไล่ลงมา จะขอดีข้อมือ
  4. ร้อยปลายเข้ากับจะขอเกี่ยว ตัดที่เหลือทิ้ง

นำไปใส่เป็นเครื่องประดับสวยๆ รวมกับสร้อยแขนแบบอื่นๆ

คลิปสอนทำสร้อยเชือก

สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 0
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 7
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 1
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 4
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 6
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 3
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 2
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 11
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 9
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 5
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 10
สร้อยเชือกสีสวย ทำจากเปียสามแบบธรรมดา 8