สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์

สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์

สอนทำที่คั่นหนังสือ สัตว์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์น ที่คั่นหนังสือ
  2. ตัดตามลายสัตว์
  3. พับครึ่งตัวสัตว์ ติดกาวให้แน่น
  4. เมื่อทำเป็นเสร็จ ติดหางลงไป

นำไปคั่นหนังสือ

สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 0
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 7
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 1
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 4
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 6
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 3
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 12
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 2
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 11
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 9
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 5
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 10
สอนทำที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ 8