ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ

ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ

ไอเดียทำที่ใส่ขวดน้ำวางนอกบ้าน จากกระป๋องเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระป๋องอาหารเก่าๆ มาล้าง ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. ลอกกระดาษโฆษณาด้านข้างออก
  3. นำเศษผ้าลายสวยๆมาหุ้มกระป๋องด้านนอก
  4. นำตะปูมาเจาะรูที่ก้นกระป๋อง เพื่อใส่น็อตลงไป
  5. นำไปวางนอกบ้าน สำหรับใส่ขวดน้ำ

กระป๋องอาหารเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยค่ะ ลองทำตามคำแนะนำนะคะ

ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 0
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 7
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 20
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 27
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 1
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 24
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 4
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 15
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 21
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 13
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 22
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 29
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 6
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 28
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 25
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 17
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 3
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 12
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 2
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 23
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 19
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 11
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 9
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 5
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 14
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 26
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 16
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 10
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 18
ทำที่ใส่ขวดน้ำ จากกระป๋องเก่าๆ 8