ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง

ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง
ทำสัตว์ตัวเล็กๆ จากกลูกกอล์ฟ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง
  2. นำลวด ดัดเป็นขาแมลง
  3. จากนั้นนำขามาติดกับลูกกอล์ฟ
  4. ตกแต่ง ระบายสีให้สวยงาม
  5. ตกแต่งหน้าตาสัตว์ ด้วยสีน้ำ
นำไปวางประดับบ้าน สวยๆ
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 0
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 7
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 1
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 4
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 6
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 3
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 2
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 11
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 9
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 5
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 10
ลูกกอล์ฟเก่าๆ นำมาทาสี ประดับขา เป็นแมลง 8